Kerkbalans_doorzichtig.pngDoneren

Met de jaarlijkse actie Kerkbalans roepen we u op om aan de St. Josephkerk te doneren, zodat de parochiekern kan voortbestaan in het geven van geestelijke steun, gemeenschap, zodat de verwarming kan blijven draaien en onderhoud kan worden gedaan.

Als u een gift doet, mag u die waarschijnlijk aftrekken van de inkomstenbelasting. Om een volledig overzicht te krijgen van de voorwaarden voor het aftrekken van gewone en periodieke giften kunt u de website van de Belastingdienst te raadplegen. 

Een gewone gift

Als u geld schenkt aan de parochiekern kunt u die boven een bepaald percentage van uw inkomen aftrekken. Die beperking geldt niet als u een periodieke gift wilt geven. U kunt giften overmaken via

Rekening: NL57 INGB 0000 6023 34
Ten name van: HHPP Par Kern OLV Hemelvaart en St Joseph, te Leiden

Een periodieke gift

Deze giften mag u aftrekken als u een overeenkomst sluit om voor ten minste vijf jaar een bepaald bedrag wilt doneren. Hiervoor moet u overeenkomst voor een periodieke gift sluiten met de parochie. U kunt deze overeenkomst downloaden, invullen en ondertekenen. De overeenkomst bestaat uit twee identieke exemplaren. U stuurt ze beide (ondertekend) op naar de parochiekern:
Herensingel 3
2331 GN Leiden
Vervolgens ontvangt u één exemplaar terug, ondertekend door de parochie, voor uw eigen administratie.

Schenking bij overlijden

Ook kunt u uw parochie ondersteunen na uw overlijden, door middel van een schenking of legaat via uw testament. Als ANBI instelling betalen wij over het verkegen bedrag geen erfbelasting. Natuurlijk kunnen wij u hierbij helpen om dit te regelen bij de notaris.

ANBI.pngANBI status

De Rooms Katholieke Kerk in Nederland, waaronder de parochie van de HH Petrus en Paulus is door de belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN/fiscaal nummer 823765714.

ANBI voordelen

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag (boven een bepaalde drempel) aftrekken van de Inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies onder druk staan, van groot belang.