Sacramenten

De wijding

Christus vertegenwoordigd

De wijding 'vormt' een man om tot diaken, priester of bisschop. Het is een wijding tot dienstbaarheid aan de Heer, de kerk en de medemensen. De priester- en bisschopswijding is er om 'namens Chrustus' te kunnen handelen, bijvoorbeeld in de Mis, de Biecht of in het begeleiden van mensen. Zo vertegenwoordigt de priester/bisschop Christus de Bruidegom tegenover de Kerk, de Bruid. Zo wordt de band tussen Jezus en de Kerk gezien. O.a. daarom leven gewijdde mannen celibatair (getrouwd met Jezus i.p.v. een vrouw). Een wijding kies je niet, maar je wordt ertoe geroepen. Ook is er een lange voorbereiding voor iemand die gewijd wil worden.