Sacramenten

Vormsel

Gaven van de Geest

Het Vormsel voltooit de doop met de gaven van de heilige Geest. De gevormde kan met de kracht van de heilige Geest verder op de weg van Christus en ook aan de anderen over Gods Liefde vertellen.De vormende persoon is de bisschop, maar hij kan deze taak ook aan een andere priester overdragen. Wie gedoopt is en tot de katholieke kerk behoort, kan het Vormsel ontvangen na een periode van voorbereiding. Meestal gebeurt dit rond de leeftijd van 12 jaar. Wanneer een volwassene wordt gedoopt, ontvangt hij/zij meestal in dezelfde viering ook het Vormsel. God wil dat al Zijn kinderen worden gevormd - dat al Zijn kinderen ook Zijn Geest ontvangen. Het is niet een sacrament 'dat we ook wel kunnen missen'.

Het toedienen van het Heilig Vormsel aan kinderen van groep 8 vindt plaats in juni. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende andere parochies in Leiden. De voorbereidingen beginnen in maart.