Sacramenten

Eucharistie

De Heer zelf

De heilige Communie is anders dan de andere sacramenten. In de zes  andere schenkt Jezus een bepaalde genade (genade is de goedheid van  God die je krijgt - zomaar, voor niets), maar in de heilige Communie schenkt Hij Zichzelf. Daarom is de Eucharistieviering - zeker op zondag - altijd heel bijzonder. Wat we ook vinden van de liederen, de preek, het gebouw (te koud of te warm), ... in de Communie ontvangen we de verrezen Heer.

De priester is de 'celebrant' van de Mis, hij 'viert' de Eucharistie. toch is het niet 'zijn' Mis, want die wordt ons door de Kerk gegeven met bepaalde voorschriften en richtlijnen. Als de Eucharistie gevierd wordt ben je verbonden met de Wereldkerk, met de paus en de bisschoppen, met Maria en de heiligen en met iedereen die op de wereld de Mis viert. Het woord Eucharistie is afgeleid van het griekse Eucharisto en betekent dankbaarheid. In de Eucharistieviering zijn wij dankbaar dat Jezus Zichzelf aan ons schenkt.

Wie lid is van de katholieke kerk, de eerste heilige Communie heeft gedaan en probeert te leven volgens het Evangelie en de kerkleer kan de Communie ontvangen. De Communie is eigenlijk niet bedoeld voor af-en-toe een keertje (Kerst, huwelijk, uitvaart), maar voor elke zondag of zaterdagavond. Het is geestelijk voedsel dat we nodig hebben.