Sacramenten

Eerste Heilige Communie

De viering waarin de Eerste Heilige Communie aan kinderen van groep 4 wordt uitgereikt, vindt plaats op een zondag in mei. De voorbereiding hierop begint in januari.

Jezus wil letterlijk van de wieg tot het graf dichtbij ons zijn met de aanrakingen van liefde. De Eucharistie en de Biecht zijn daarbij de regelmatig terugkerende ontmoetingen met Hem: God-met-ons, God-voor-ons, God-in-ons.