Sacramenten

Doop

Ondergedompeld in Gods liefde. De doop is het beginsacrament. Door drie keer te begieten met water of onderdompeling en de woorden: 'Ik doop u in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest' wordt de dopeling bevrijd van zonde. Hij/zij wordt kind van God en opgenomen in de Kerk.

Normaal gesproken doopt de priester of diaken. Een kindje kan worden gedoopt wanneer de ouders en peter (peetoom) en meter (peettante) garant staan voor het geloof van de kerk en beloven een geloofsopvoeding te geven. Volwassenen kunnen worden gedoopt na een periode van voorbereiding. De katholieke kerk erkent de doop van kerken en kerkgemeenschappen die dopen zoals hiervoor geschreven staat.

Ouders kunnen aan de Kerk vragen om hun kind te laten dopen. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kind ook opvoeden in het geloof. Aan de Doop gaat een voorbereidende avond vooraf met de Doopgroep. Er zijn geen kosten aan de Doop verbonden maar een vrijwillige bijdrage in de kosten van het kerkgebouw zijn welkom.

Heb je vragen over de Doop of willen jullie je kindje laten dopen, vul dan het contactforumulier in neem telefonisch contact op: 071-5218113.

Jezus wil letterlijk van de wieg tot het graf dichtbij ons zijn met de aanrakingen van liefde. De Eucharistie en de Biecht zijn daarbij de regelmatig terugkerende ontmoetingen met Hem: God-met-ons, God-voor-ons, God-in-ons.