Sacramenten

De Biecht

Het sacrament van boete en verzoening, de biecht is er om na ernstige of terugkerende zonde vergeving te ontvangen en verzoening met Christus en de Kerk. We horen eerst onszelf onze zonde belijden en daarna horen we uit de mond van de priester het woord van Jezus: 'Ik ontsla u van uw zonden'. En wat Jezus zegt, dat doet Hij ook. Zonde is -zou je kunnen zeggen- alles wat 'zonde is'. Alles wat jammer is: waarmee je afbreuk doet aan God, jezelf en een ander. Dit kostbare sacrament werkt genezend en verzoenend. De priester helpt op weg in de uitvoering ervan. Vroeger werd biechten als iets verplichts gezien, maar de biecht wordt (her)ontdekt als ontmoeting met Jezus die ons vrede geeft.

Gelegenheid om te biechten en het sacrament van boete en Verzoening te ontvangen wordt gegeven op de volgende dagen:

  • Iedere woensdag tussen 18.30 en 18.50 uur 
  • Iedere 3e donderdag van de maand tussen 14.00 uur en 16.00 uur 
  • Een andere dag en tijd op afspraak

Jezus wil letterlijk van de wieg tot het graf dichtbij ons zijn met de aanrakingen van liefde. De Eucharistie en de Biecht zijn daarbij de regelmatig terugkerende ontmoetingen met Hem: God-met-ons, God-voor-ons, God-in-ons.