Sacramenten

God wil bij ons zijn en laten merken dat Hij er is en ons helpt.
Jezus is God-met-ons.

Als Jezus sprak of handelde gaf Hij genade: mensen werden genezen, werden vergeven, kregen de weg gewezen... Door de Sacramenten is Jezus nog steeds op die manier bij ons.

Een Sacrament is een heilig moment, een aanraking van Jezus, de ruimte voor een ontmoeting met Hem. Door de woorden, handelingen en gebaren heen schenkt Hij ons zijn liefdevolle genade.  

Jezus heeft aan Zijn Kerk zeven Sacramenten geschonken: Doop, Vormsel, Eucharistie, Huwelijk, Wijding, Biecht en Ziekenzalving. Hij wil letterlijk van de wieg tot het graf dichtbij ons zijn met de aanrakingen van liefde.

De Eucharistie en de Biecht zijn daarbij de regelmatig terugkerende ontmoetingen met Hem: God-met-ons, God-voor-ons, God-in-ons.