Fathers Prayers 

Biddende Vaders

“Want waar er twee of drie verenigd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden”(Mat. 18,20)

Wie zijn we?

‘Biddende Vaders’ komen regelmatig samen in groepjes van twee tot maximaal acht personen, bij een van hen thuis of in een kerk - of elders - om te bidden voor alle vaders en hun gezinnen. In alle eenvoud en rust dragen we elkaar in gebed en laden ons op in de aanwezigheid van God.

Wat doen we in onze groepen?

We zitten in een halve kring rond een tafel, waarop een kruisbeeld, een bijbel, een kaars en een mandje staan. Hierin leggen we de papieren rondjes, waarop we de namen geschreven hebben van degenen voor wie we willen bidden. Tijdens onze tijd voor gebed, lofprijzing en schriftlezing is er ook ruimte om onze zorgen te delen. We brengen onze zorgen bij God en geven geen raad of advies.

Wanneer en waar in Leiden?

Elke 2e en 4e donderdagavond van de maand van 20.00-21.00 uur in de pastorie van de Petruskerk, ingang Lorentzkade 16a.

Info:

Bas van Pampus (pwbasleiden@gmail.com)