Diaconie

Eucharistisch Triduüm

Elk jaar wordt vanuit de St. Josephkerk het Eucharistisch (zieken)triduüm georganiseerd. Drie dagen van bezinning en gebed, maar ook van ontspanning en ontmoeting voor zieke-, aan bed gekluisterde en oudere medemensen. Het triduüm vindt meestal plaats in april of mei. Alle informatie over het triduüm wordt gepubliceerd in de mededelingsbladen en in de nieuwsrubriek.