Archief 2020

Parochieretraite

Vanaf 1 juni starten we een 14-daagse retraite op weg naar het opnieuw ontvangen van Jezus in de Eucharistie. U kunt deze HIER meevolgen

Hemelvaart

Op donderdag 21 mei om 10.00 uur kunt u het hoogfeest van Hemelvaart meevieren via deze LINK.

Katho-quiz

Iedere woensdagavond om 19.30 uur willen we voor het Rozenkransgebed een kleine KATHO-QUIZ organiseren: iedereen is welkom het is een leuke manier om je kennis te testen en kennis op te doen.

Iedere woensdag uiterlijk 16 uur vindt u via deze LINK de inloggegevens voor de komende avond waarmee u kunt inloggen. Deze veranderen iedere week dus komt u ook iedere week de nieuwe inloggevens even ophalen.

Dankbaar

Er is een lijstje gemaakt met alles wat we momenteel doen en gedaan hebben als H. Lodewijk en St. Joseph zodat we ook zien waar we dankbaar voor kunnen zijn. Deze lijst vind u via deze LINK.

Online vieringen tot Pinksteren

De zondagse vieringen van de Eucharistie in onze parochie blijven te volgen via het kanaal dat te vinden is via deze LINK.

Paasboodschap pastoraal team

 

Vastenactie tussenbalans

Gesprek_met_arts.jpeg

Tot nu toe is al 8.000 euro binnengekomen via verschillende kanalen. Een onverwacht mooi tussenresultaat, waarvoor hartelijk dank! Zie ook het korte promotiefilmpje dat eerder in de live stream na de Mis is getoond.

U kunt uw giften  direct overmaken op de rekening van Vastenactie:
NL21 INGB 0000 0058 50 onder vermelding van projectnummer 401417 ‘Verbetering medisch centrum St. Gabriel in Guinee’.
Online doneren kan ook via de website van de Vastenactie. Selecteer dan project ‘Verbetering medisch centrum St. Gabriel in Guinee’.

Liturgie en gebed in de corona-periode

Samen Rozenkrans bidden

Iedere avond om 20.30 uur willen we met zoveel mogelijk mensen de rozenkrans bidden. U kunt inloggen via deze LINK. Op sommige systemen zal om een ID worden gevraagd die wel gelijk blijft. Deze ID is: 261-861-7248.

Voor meer details en tips over hoe te installeren en het gebruik KLIK HIER. Tevens kunt u hier de tekst vinden van de litanie en aanwijzingen hoe u de rozenkrans kunt bidden.

LiveStream

De eerst volgende live-streams zijn te volgen via deze links:

Witte Donderdag 9 april 19.00 uur.
Goede Vrijdag 10 april 15.00 uur Kruisweg en 19.00 uur plechtigheden.
Paasvigilie 11 april 21.00 uur
Paaszondag 12 april 10.00 uur
Paasmaandag 13 april 10.00 uur

Alle catechese filmpjes van de pastoor kunt u HIER vinden.

Dagritme door de week

Aanbidding

 • Dinsdag, donderdag en zondag is tussen 14u en 16u de St.Josephkerk open voor Eucharistische aanbidding  Deze kerk is groter zodat we makkelijker afstand kunnen houden. We roepen u dan ook op om dit te doen! Er is dan ook gelegenheid om te biechten hiervoor is een speciale constructie gemaakt zodat zowel de pastoor als u veilig zijn voor besmetting.
  • Komt u aub alleen op zondag als u niet op andere tijden er mogen hooguit 30 mensen gelijktijdig naar binnen.
  • Gun elkaar ook tijd met de Heer, als u weet dat er mensen buiten staan blijft u dan niet 2 uur binnen.
 • 24 uurs aanbidding gaat nog door wel met extra maatregelen deze vindt u HIER. Volgt u a.u.b. de richtlijnen op en gun elkaar ook een tijd bij de Heer. De vaste bidders hebben een mail ontvangen, mocht u vast bidder zijn en die niet hebben ontvangen stuurt u dan een mailtje naar aanbiddingleiden@gmail.com
  • De toiletten in de pastorie zijn gesloten dus houdt u daar rekening mee.
 • Mocht u niet naar de kerk kunnen komen voor de aanbidding dan vindt u HIER een link naar altijddurende aanbidding. Het wordt 1x per dag onderbroken voor de H.Mis.

Overige links

  • Alle kort catechese filmpjes van pastoor Smith vindt u HIER
  • Brief van het pastoraal team van 21 maart vindt u HIER
  • Laatste nieuws van de bisschoppen vindt u HIER deze wordt regelmatig geupdated.
  • De Noveen tot St.Joseph en H.Lodewijk vindt u HIER.
  • Eerder bericht van pastoor Smith over het volgen van de H.Mis via de live stream vindt u HIER.
  • Eerder live streams vindt u HIER.
  • Misschien is dit een goed moment om wat preken terug te luisteren, bijvoorbeeld die van 3 jaar geleden de preken serie "Wat zag Jezus vanaf het Kruis" deze kunt u HIER vinden.
  • Hierbij ook de LINK naar de brief van het pastoraal team van 13 maart.  

Wilt u via de mail op de hoogte blijven en de link ontvangen stuur dan een mailtje naar / if you want to receive an e-mail with the link please send a mail to: lodewijkparochie@gmail.com

Een ongekende situatie –  Gebed, contact en vertrouwen

Brief van het pastorale team van de parochie op zondag Laetare:
Op Aswoensdag begonnen we ons voor te bereiden op de Goede Week en Pasen. We maakten onze ‘vasten-voornemens’ en overal begon al gewerkt te worden aan de liturgie en koorzang voor Palmzondag, het Triduüm met natuurlijk Pasen. De Vastenactie, de Vormsel- en 1e Communie-voorbereiding waren in volle gang. Maar alles is nu stil gelegd. Zelfs de Zondagvieringen en de Weekmissen. Ongekend. Mensen die de oorlog hebben meegemaakt, zeggen dat dit toen nooit gebeurd is.

Lees hier de brief

Online vieringen

De uitzending van de viering van zondag 22 maart kunt u terugzien op deze website.

De viering voor het hoogfeest van de patroon van onze kerk Sint Joseph was op donderdag 19 maart om 19.00 uur. U kunt de uitzending terugkijken via onderstaande link:

De viering van 15 maart is terug te zien op deze website.

St_Joseph_beschermt_tegen_Coronavirus.jpg

Geen Eucharistievieringen

In de St. Josephkerk zullen vanaf aanstaande zondag 11.30 uur de hele maand geen publieke Eucharistievieringen meer plaatsvinden ook niet de doordeweekse vieringen op woensdag. We gaan er vanuit dat de eerste zondagse H. Mis weer op 4 april gevierd kan worden met alle parochianen.

Zie de online brief van het pastoraal team.

Zie ook het bericht van de bisschoppen op rkkerk.nl of bisdomrotterdam.nl Zij vragen de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen

Parochiedag uitgesteld

De gezamenlijke lunch voor de jaarlijkse parochiedag vanwege de feestdag van St. Joseph die op zondag 15 maart zou plaatsvinden, wordt uitgesteld in verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus. We proberen later dit jaar hier alsnog een moment voor te vinden.
19 maart is de feestdag van de Heilige Joseph, die naast Maria één van de patronen is van de kerk.

Echtparenavond_zaterdag_14_maart_2020.jpeg

Echtparenavond uitgesteld

De echtparenavond die was voor zien op zaterdag 14 maart wordt uitgesteld. De bijeenkomst over 'De vruchten van het Sacrament van het huwelijk' zou starten met een inleiding door pastoor Smith en bezichtiging van de internationale tentoonstelling ‘De liefde van mijn hart’.

De bijeenkomst vindt later dit jaar plaats.

De liefde van mijn hart uitgesteld

De_Liefde_van_mijn_hart_uitgesteld.jpg

De aangekondigde internationale tentoonstelling die op vrijdag 13 maart in aanwezigheid van bisschop Van den Hende zou worden geopend wordt uitgesteld vanwege de verspreiding van het coronavirus. 

De tentoonstelling en de opening ervan vinden op een later moment dit jaar plaats. We willen u daarvan dan tijdig op de hoogte stellen.

Voor meer informatie over de tentoonstelling, zie de pagina: De liefde van mijn hart

Vastenactie_Logo.PNG

 

Kind_opmeten.jpeg

Sint Gabriel

In de wijk Matoto in Conakry, de hoofdstad van Guinee, biedt het gezondheidscentrum Sint Gabriel van Fidesco medische zorg en kraamhulp aan de armste mensen. Voorlichting en advies over hygiëne moeten ervoor zorgen dat minder mensen besmet raken met ziektes als hiv/aids en ebola.

Wat willen we bereiken?
Het doel van dit project is het verbeteren van de hygiëne van de patiënten van het centrum Saint Gabriel. De kosten hiervoor zijn beraamd op € 13.000,- Wij proberen, samen met u en Vastenactie, dit bedrag bij elkaar te krijgen.

Lees meer

Actie Kerkbalans 2020

Kerkbalans_doorzichtig.png

Presentatie_Kerkbalans_2020.jpg

De kerkbijdragen van parochianen groeien en het kerkbezoek blijft stabiel, tegen de landelijke trend in, zo bleek bij de presentatie voor de Actie Kerkbalans op 19 januari. Op een groot spandoek liet Kees van Hees aan het einde van de Heilige Mis de cijfers zien, ondersteund door een aantal misdienaars.

Houd het eenvoudig

Rome.jpgHet Katholieke geloof verkennen
Aan de hand van tien thema's met uitleg en gesprek. Er is altijd een korte excursie bij naar het kerkgebouw. 10 bijeenkomsten met als onderwerpen:
- De kerk, het gebouw - Maria en de Rozenkrans
- De H. Mis 
- De Drie-eenheid en het kruisteken
- Als christen leven en met Christus leven
- De Heiligen in de Kerk
- De Sacramenten
- Thuis bidden en lezen van de Bijbel
- Eeuwig leven (bezoek aan Zijlpoort).
Door
: diaken Clavel en Annelies Cremers
Data: 24 februari, 2, 9, 16, 30 maart, 20, 27 april, 11 en 18 mei.
Tijd
: 19.30-19.00 uur. Zie ook op Facebook.
Plaats
: Ridderzaal, Alexanderstraat 1A

Het religieuze leven door de eeuwen heen

Religieuze_leven_door_de_eeuwen.jpgOp drie avonden 'lopen' we door deze rijke geschiedenis heen. Van de Woestijnvaders tot en met de nieuwe religieuze congregaties. We krijgen wat meer zicht op het waardevolle van het religieuze leven voor Kerk en wereld.

Op 22 januari, 12 februari en 11 maart.
Door: pastoor Smith. Locatie: in de Ridderzaal aan de Alexanderstraat 1A.