Nieuws

Bij de Tijd nr 12

"Maria, de Gulden Mis, Rorate, dat is Advent. De Advent is altijd een vertrouwde en innige tijd. Seculier is dat al zo. Kerkelijk nog meer. Het is de tijd van Maria (en Sint Joseph). Zij draagt het Kind, dat God de Zoon is. Zij is als een levende Ciborie." Hier te downloaden

FlyerVrienden_small.JPG

Vrienden van Sint Joseph

Naar aanleiding van de restauratie wordt ook een oud gebruik binnen de Sint Joseph op een eigentijdse manier weer opgestart: Vrienden van Sint Joseph. Dit is niet een wervingsgroep voor financiële ondersteuning, maar een weg van geloofsverdieping door een speciale devotie tot Sint Joseph. Jaarlijks, maandelijks, wekelijks en dagelijks doet men iets ter ere van Sint Joseph. In de kerk vindt u de folder met alle gegevens en een opgaveformulier. Iedereen mag zich uiteraard hierbij aansluiten, ook van buiten de Sint Josephkern. Een gebouw restaureren mag nooit zonder vernieuwing van het geloofsleven in en rond dat gebouw! Daarnaast heeft Sint Joseph ons zo trouw geholpen op allerlei gebied, dat het goed is de devotie tot deze grote heilige te intensiveren. Zie voor meer informatie ook de flyer.

Bij de Tijd nr 11

Over Allerheiligen en Allerzielen: Een Hoogfeest en een gedachtenis."Maar Christus geeft ons tijd van leven om toe te groeien naar een steeds voller leven met Hem in Zijn Kerk. Daar helpen we degenen ook mee die in de loutering verkeren (allerzielen), en daar worden we bij geholpen door degenen die al in de Hemel zijn (allerheiligen)." Hier te downloaden.

Fotos_Hati_in_kerk.jpg

Josephkerk in actie voor Haïti

Haïti heeft het wederom zwaar. Na de verwoestende aardbeving van 2010 is Haïti vorige week getroffen door een dodelijke orkaan. Dood en verderf komen weer uitgebreid aan ons voorbij. Niet alleen de bekende hulporganisaties komen in beweging voor Haïti, ook de Leidse Sint Josephkerk aan de Herensingel komt in actie. De Sint Josephkerk uit Leiden heeft namelijk al meer dan 10 jaar een kerkenband met een vergelijkbare Sint Josephkerk op Haïti. Door de directe contacten binnen die kerkenband ondersteunt de Leidse Sint Josephkerk al meer dan 10 jaar haar naamgenoot op Haïti heel concreet en heel direct. Zonder bemoeienis van tussenpartijen. Donaties komen dan ook rechtstreeks bij de noodlijdenden terecht. De Sint Josephkerk komt nu extra in beweging om de noden van van de Sint Josephkerk op Haïti te verlichten.
Zie het volledige bericht op onze site, op Unity.nu en op Dichtbij.nl en de foto's achterin de kerk. 

Maria.jpg

Maria

Oktober komt er weer aan en dat is als vanouds een Mariamaand. Maria, de moeder van Jezus, die onder aan het kruis stond toen Jezus zei: ‘Zie daar uw moeder.’ Zij die altijd ons gebed hoort en in de hemel dicht bij Jezus is. Zij is voor ons een steun en kan Hem vragen ons te helpen. Bij het bidden van de Rozenkrans worden er bij elk Onzevader tien Weesgegroetjes gebeden. Dat gebeurt vijf keer zo en daartussen wordt het leven van Jezus overdacht. Elke dag van de week een ander gedeelte. Het Weesgegroet komt uit de Bijbel (Lucas 1,28), waarbij de engel Gabriël Maria groet met de woorden: ‘Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met U.’ Maria wordt soms afgebe

In onze kerk wordt in oktober op elke doordeweekse dag de Rozenkrans gebeden. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 19.00 uur en op woensdag om 18.30 uur voor de avondmis. Komt u ook meebidden? Het kost u ongeveer 20-25 minuten. U kunt vooraf aan het rozenkransgebed uw eigen intentie in het schriftje schrijven en dan wordt deze tijdens de viering ook voorgelezen en bidden we er samen voor.eld als roos en de gebeden die we bidden vormen een krans.

Annelies Cremers

Bij de Tijd nr 10

O.a. over 'Engelen Gods': Op 29 september viert de Kerk het feest van de Aartsengelen en op 2 oktober gedenken we onze Engelbewaarder.  Download nr 10 hier.

Nieuwe catechese aanbod

De folder voor het nieuwe seizoen is uit, over de Alpha Cursus, lezingen over de katholieke Reformatie, lectio divina en adventsbeschouwingen.
Alle informatie is te vinden op catechese-rk.nl

Restauratiekrant.JPG

Restauratiekrant St. Joseph

Op 3 september werd de Restauratiekrant St. Joseph gepubliceerd aan het einde van de H. Mis. De artikelen geven zowel informatie over het verloop van de restauratie als van de voorgeschiedenis en achtergronden. De krant is nu ook te downloaden op deze site.

Bij de Tijd 9

In dit jubileumjaar van God barmhartigheid houdt onze bisschop op diverse plaatsen in het bisdom avonden van Barmhartigheid. Vrijdag 2 september komt hij daarvoor ook naar Leiden toe. Lees verder in nr. 9.

Kevelaer

Afgelopen weekend gingen onze parochianen op bedevaart naar Kevelaer. Zie de de foto's of Facebook en de video op YouTube:

4daagse.JPG

Bij de Tijd 8

Maria ten Hemelopneming: 'Maria is bij haar ontslapen met geest, ziel én lichaam in de hemel opgenomen.' Lees verder in nr 8

Wandelen voor Joseph

Steun Frits in zijn tocht tijdens de 100e 4-daagse: de opbrengst is voor de restauratie van de Josephkerk. En Frits weet zich gesteund met het motto: ‘Met elke meter wordt de kerk een beetje beter!’ mail Frits of teken in op de lijst die voor in de kerk ligt.

Bij de Tijd 7

Voor velen is het bekend dat de Juni-maand de Heilig Hartmaand is. Van oudsher volgt daarop de Juli-maand als maand van het kostbaar Bloed. Christus’ Bloed als teken van Zijn barmhartige liefde. Hij heeft Zijn Hartebloed voor ons gestort. Hier te downloaden

Bierfestival.jpg

Josephkerk Leids bierfestival

Op 25 juni stonden we met Trappistenbier en hapjes op het Leids bierfestival onder de noemer van het 'rijke Roomse leven'. De opbrengst vormde een mooie aanvulling voor de restauratie, maar het zorgde vooral ook voor leuke reacties.

Rommelmarkt: van Joseph, voor Joseph in Haïti

De parochiekern organiseert op zaterdag 11 juni 2016 een koopjesmarkt. Van 10.00 tot 16.00 uur in de Josephzaal, achter de kerk bij de parkeerplaats. Ingang Anna Paulownastraat Leiden. De opbrengst van de markt is voor de school van Pater Verdieu van de Josephparochie in Carcasse op Haïti. Meer info: zie de flyer

Bij de Tijd 6

'De beiden apostelvorsten Petrus en Paulus leefden van uit de barmhartige liefde van Christus. ... De maand juni toegewijd aan het barmhartig Hart van de Heer kan voor een soort ‘doorstart’ zorgen, onder de hoede van onze parochie-patronen Petrus en Paulus. Zij hadden heel diep ervaren wat het betekent dat Jezus dé barmhartige Liefde zelf is.' Nu te downloaden.

poster_sacramentsdag_2016.jpg

Sacramentsprocessie

Op 29 mei vertrok de jaarlijkse Sacramentsprocessie vanuit de St. Josephkerk St. Lodewijkkerk. Het uitvouwen van het door zes dragers omhoog te hijsen baldakijn kostte wel wat moeite, zodat verschillende parochianen even te hulp snelden. Hoewel het baldakijn enkele regendruppels kon opvangen, bleef het gelukkig vrijwel droog. In de binnenstad waren zo naast een aantal muziekoptredens in de open lucht ook de gezangen en gebeden van de processie te horen.

Katholiek_Nieuwsblad_20_mei_2016___pagina_16-small_pic.jpgBouwen aan je parochie

'Alle doemscenario’s ten spijt, katholiek Nederland kent nog pareltjes van hoop en bemoediging. Eén ervan is de Leidse Sint-Josephkerk, een vitale geloofsgemeenschap
in een bijzonder kerkgebouw. De gemeenschap
bouwt aan de toekomst.'

Zie het Katholiek Nieuwsblad van 20 mei 2016

Bij de Tijd 5

Kom Heilige Geest! Hiermee nodigt de Kerk God de heilige Geest uit, en wij stemmen met de Kerk in. God de heilige Geest laat zich als Persoon uitnodigen en afsmeken. Hier te downloaden.

poster_restauratie_feest_klein.jpgSt. Joseph Restauratiefeest

Op 20 mei Op allerlei fronten wordt geprobeerd de restauratiebegroting sluitend te krijgen. Eén van de acties is het het grote Sint Joseph Restauratiefeest dat wij gaan organiseren in een grote zaal van Zorgcentrum Roomburgh op vrijdagavond 20 mei. Zet deze avond vol sfeer gezelligheid, entertainment en gemeenschapsvorming vast in uw agenda!'

Zie ook het bericht op Dichtbij.nl van 13 mei 2016.

Bij_de_Tijd_4.jpg

Bij de Tijd 4

Het vierde nummer van het maandelijkse contactblad van de O.L.V. Hemelvaart en St. Josephkerk is hier te downloaden.

Restauratie op TV

Te zien vanaf minuut 6:43 op Unity TV van 21 maart 2016

Processie_Josephkerk.jpg

Palmpasen processie

Op Palmzondag liepen tientallen kinderen en de meeste parochianen mee in de processie door de kerk om de binnenkomst van Jezus in Jeruzalem mee te beleven. In de middag werden de 'Palmpasenstokken' weggebracht naar personen die iets feestelijks konden gebruiken, zoals de zusters in Huize Bijdorp in Voorschoten. 

St_Joseph_in_de_steigers_150w.jpg


Renovatie begint

Zie het artikel in het Leidsch Dagblad van 17 maart 2016 en de berichten op Dichtbij.nl en Unity.nu, beide op 20 maart 2016.

Kerk in de steigers

De Josephkerk staat nu sinds eind februari echt in de steigers. De restauratie begint nu ook heel zichtbaar te worden voor parochianen en omwonenenden. De façade van de kerk is bedekt met stellingen. Helaas moesten de bomen aan de voorzijde daarvoor aanzienlijk worden ingesnoeid. De kerk blijft natuurlijk wel gewoon toegankelijk voor iedereen. 

Aantal Poolse missen in Leiden verdubbelt

De Poolse katholieke kerk gaat twee keer zoveel missen houden in Leiden. Tot nu toe kwamen de Poolse gelovigen om de week samen in de Leidse Josephkerk. Vanaf het nieuwe jaar is er elke week een mis.
Zie het bericht in het Leidsch Dagblad van 4 januari 2016

13 perspectieven van Gods barmhartige liefde

Het aanbod voor geloofsverdieping voor het voorjaar van 2016 staat nu online. Van Laudatio Sì tot Zaligsprekingen.

Jaarverslag 2015

Het laatste jaarverslag is hier weer te downloaden. O.a. over de restauratie, de Week van de Barmhartigheid en de groei van het kerkbezoek.

Kerststal op TV

Reusachtige kerststal in Josephkerk

Als je een stukje wilt wandelen om het kerstdiner te verteren, neem dan eens een kijkje in de Sint Jozefkerk aan de Herensingel. Zie de pagina van Unity van 24 december 2015

Restauratie in 2016 van start

Op 6 december werd bekendgemaakt dat de bisschop de knoop hebben doorgehakt en de deur geopend voor de restauratie van de Sint Josephkerk. Het herstel zal een groot deel van het jaar in beslag nemen. Terwijl de kerk in de steigers komt te staan, willen we ook onszelf in de steigers laten zetten om de 'gaten' in ons leven en geloof te dichten. Doet u mee? 
Zie ook het bericht in het Leidsch Dagblad van 29 december 2015